VELO DUNAJEC

I. Organizator
Organizatorem Konkursu „Wymarzona wyprawa z B-bike” jest B-bike – Bartosz Mróz, z siedzibą w Dalkach, 62-200 Dalki, os. Piaskowe 20A (dalej Organizator).

II. Termin i miejsce konkursu
Konkurs trwa od dnia 09.05.20 roku od godziny 18:00 do dnia 16.05.20 roku do godz. 18.00 na platformie społecznościowej Facebook na profilu B-bike (www.facebook.com/bbikewyprawy) w komentarzach pod postem z informacjami o konkursie.

III. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mają prawo uczestniczyć dorośli.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody uczestnika konkursu. Do konkursu przyjęte zostaną jedynie zgłoszenia do których zostanie dołączona zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy B-bike ani członkowie ich rodzin.

IV. Opis konkursu
1.Konkurs polega na udostępnieniu w komentarzu pod postem informującym o konkursie na profilu B-bike (www.facebook.com/bbikewyprawy) odpowiedzi na pytanie:
Dlaczego chcesz jechać na wycieczkę Velo Dunajec?

V. Przebieg konkursu i nagrody
1. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden komentarz.
2. Do oceny odpowiedzi zostanie powołana komisja złożona z 4 niezależnych przedstawicieli organizatora. Komisja wybierze spośród nadesłanych komentarzy 3 komentarze, których autorzy zostaną nagrodzeni.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 16.05.20 roku w poście na profilu B-bike (www.facebook.com/bbikewyprawy) o godzinie 21.00.
4. Nagrodą dla zwycięzcy jest wyjazd rowerowy Velo Dunajec organizowany przez B-bike.
5. Uczestnicy mogą odmówić przyjęcia nagrody bez konieczności podawania powodów odmowy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu w przypadku mniejszej liczby uczestników niż 50.
*wyjazd rowerowy Velo Dunajec, który odbędzie się w jednym z terminów wskazanych na stronie b-bike.pl. Zwycięzca zostanie zaproszony na wyprawę, gdy zbierze się konieczne minimum do odbycia się wyjazdu (min. 5 osób). Nagroda nie przepada i przechodzi na następny termin wyprawy.

VI. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator.
2. Zwycięzcy zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych celem przesłania nagród wymienionych w punkcie V.

VII. Postanowienia końcowe
Osoby biorące udział w niniejszym konkursie, oświadczają, że zapoznały się z regulaminem konkursu oraz akceptują jego treść. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem uczestnika z organizowanego Konkursu.

Formularz kontaktowy

15 + 9 =

Klikając przycisk “Prześlij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez B-bike – wyprawy rowerowe spółka z o.o. z siedzibą w Dalki, os. Piaskowe 20A u w celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenia zawarte w formularzu kontaktowym oraz dokonanie rezerwacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia nam kontakt z Tobą. Zasady przetwarzania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności.