REGULAMIN "NIEZAPOMNIANA PRZYGODA ROWEROWA "

I. Organizator

Organizatorem Konkursu „Wymarzona wyprawa z B-bike” jest B-bike – Bartosz Mróz, z siedzibą w Dalkach, 62-200 Dalki, os. Piaskowe 20A (dalej Organizator).

II. Termin i miejsce konkursu

Konkurs trwa od dnia 26.10.19 roku do dnia 09.11.19 roku do godz. 18.00 na platformie społecznościowej Facebook na profilu B-bike (www.facebook.com/bbikewyprawy) w komentarzach pod postem z informacjami o konkursie.

III. Warunki uczestnictwa

  1. W konkursie mają prawo uczestniczyć dorośli.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody uczestnika konkursu. Do konkursu przyjęte zostaną jedynie zgłoszenia do których zostanie dołączona zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim.
  3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy B-bike ani członkowie ich rodzin.

IV. Opis konkursu

1.Konkurs polega na udostępnieniu w komentarzu pod postem informującym o konkursie na profilu B-bike (www.facebook.com/bbikewyprawy) odpowiedzi na pytanie:

“Jaka jest Twoja niezapomniana przygoda rowerowa?”

V. Przebieg konkursu i nagrody

  1. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden komentarz.
  2. Do oceny odpowiedzi zostanie powołana komisja złożona z 4 niezależnych przedstawicieli organizatora. Komisja wybierze spośród nadesłanych komentarzy 3 komentarze, których autorzy zostaną nagrodzeni.
  3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 09.11.19 roku w poście na profilu B-bike (www.facebook.com/bbikewyprawy) o godzinie 19:00.
  4. Nagrodami dla zwycięzców są:

I miejsce: bon rabatowy w wysokości 299 zł na dowolną wyprawę z oferty B-bike

II miejsce: koszulka rowerowa

III miejsce: koszulka rowerowa

  1. Uczestnicy mogą odmówić przyjęcia nagrody bez konieczności podawania powodów odmowy.

*wyjazd rowerowy odbędzie się w jednym z terminów wskazanych na stronie b-bike.pl. Zwycięzca zostanie zaproszony na wyprawę, gdy zbierze się konieczne minimum do odbycia się wyjazdu (min. 5 osób). Nagroda nie przepada i przechodzi na następny termin wyprawy. O tym czy wyprawa odbędzie się zwycięzca zostanie poinformowany minimum miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu.

VI. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator.
  2. Zwycięzcy zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych celem przesłania nagród wymienionych w punkcie V.

VII. Postanowienia końcowe

Osoby biorące udział w niniejszym konkursie, oświadczają, że zapoznały się z regulaminem konkursu oraz akceptują jego treść. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem uczestnika z organizowanego Konkursu.

Napisz do nas

bbike@interia.pl

731 188 101

facebook.com/bbikewyprawy